Profectus LinkedIn growth consulting

Hoe pak je als werkgever een exitgesprek goed aan?

Pak een exitgesprek effectief aan!
Talent Sourcing
Een exitgesprek. Laten we er geen doekjes om winden; ook als werkgever is dat geen makkelijk gesprek. Maar dat betekent niet dat het geen positieve afsluiting kan worden. 

Het exitgesprek is een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de redenen waarom werknemers de organisatie verlaten. En hoe jij dus voortaan talent wél behoudt. Hoe je als werkgever zo’n exitgesprek effectief aanpakt? Dat gaan we je nu vertellen.

Voorbereiding is de start

Daar zijn we weer. We hebben dit namelijk weleens eerder gezegd, maar ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat je de nodige informatie verzamelt voordat het gesprek plaatsvindt. Denk aan de redenen van vertrek, feedback over de organisatie en eventuele suggesties voor verbetering. Deze informatie kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in knelpunten binnen de organisatie.

Creëer een veilige omgeving

Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin de werknemer zich vrij voelt om zijn of haar gedachten en gevoelens te delen. Zorg ervoor dat het gesprek vertrouwelijk is en dat de werknemer geen negatieve gevolgen hoeft te vrezen door eerlijk te zijn. Dit moedigt open communicatie aan en zorgt ervoor dat de werknemer zich gehoord voelt. Je creëert zo’n veilige omgeving niet alleen door je eigen houding als werkgever, maar je kunt het ook expliciet benoemen. Vertel de werknemer dat deze alles mag delen, en dat er niets fout is om te zeggen.

Stel open vragen

Om waardevolle informatie te verkrijgen tijdens het exitgesprek, is het belangrijk om open vragen te stellen. Vermijd het stellen van suggestieve vragen of het proberen te bevestigen van je eigen vermoedens. Laat de werknemer vrijuit praten en stel vragen zoals: “Wat waren de belangrijkste redenen voor je beslissing om de organisatie te verlaten?” of “Zijn er zaken binnen de organisatie die volgens jou verbeterd kunnen worden?”

Luister actief

Tijdens het exitgesprek is het essentieel om actief te luisteren naar wat de werknemer te zeggen heeft. Geef de werknemer de ruimte om zijn of haar verhaal te doen en onderbreek niet. Toon oprechte interesse en stel indien nodig verduidelijkende vragen. Het doel is om een volledig begrip te krijgen van de ervaringen en de redenen achter het vertrek van de werknemer.

Toon waardering en respect tijdens het exitgesprek

Het is belangrijk om waardering en respect te tonen voor de bijdragen van de werknemer tijdens zijn of haar dienstverband. Bedank de werknemer voor de inzet en benadruk dat feedback waardevol is voor de organisatie. Dit draagt bij aan een positieve afsluiting en kan de deur openhouden voor toekomstige samenwerkingen.

Analyseer en neem actie

Na het exitgesprek is het belangrijk om de verkregen feedback te analyseren en er actie op te ondernemen. Neem de tijd om de informatie die tijdens het gesprek is verzameld grondig te evalueren. Identificeer patronen en trends in de feedback van vertrekkende werknemers. Zijn er specifieke problemen of knelpunten die herhaaldelijk naar voren komen? Zijn er suggesties voor verbetering die meerdere keren zijn genoemd?

Op basis van de analyse kun je vervolgstappen ondernemen om de organisatie te verbeteren en het behoud van talent te bevorderen. Dit kan variëren van het aanpakken van specifieke problemen, het herzien van beleid of procedures, het bieden van extra ondersteuning aan werknemers, tot het verbeteren van de algehele werkcultuur.

Bovendien is het waardevol om de feedback te delen met relevante belanghebbenden binnen de organisatie, zoals het managementteam, HR-personeel en teamleiders. Dit zorgt voor bewustwording en betrokkenheid bij het verbeterproces.

Tot slot is het belangrijk om opvolging te geven aan de vertrekkende werknemers. Bedank hen nogmaals voor hun tijd en input tijdens het exitgesprek en laat weten dat hun feedback serieus wordt genomen. Indien mogelijk, houd contact en blijf openstaan voor toekomstige samenwerkingen, bijvoorbeeld door het behouden van een positieve relatie via netwerken of het overwegen van rehire-mogelijkheden in de toekomst. Vergeet ook niet dat een positieve relatie na beëindiging van het dienstverband bijdraagt aan je employer branding

Meer gratis tips?

Volg dan zeker onze LinkedIn-pagina, of kom hier regelmatig terug voor een update. Heb je vragen? Stuur ons dan een berichtje

Deel deze blog?